يزد تایر
 
 
گزيده سايت
تاير راديال سيمى طرح ژوپيتر 13-165/80
  پائين بودن مصرف سوخت و کمترين افت فشار هوا آب پيمايش عالى ادامه
تاير دوچرخه اى 20x1.75 BMX - 7
تاير راديال سيمى طرح ونوس-سايز: 13-175/70
 تاير تمام فصل -داراى ترکيبى از برترى هاى تاير هاى زمستانى و تابستانى - - عدم لغزش - - چنگ زنى بهينه به جاده - - قدرت ترمزگيرى برتر حتى در فصل سرما - - قدرت چسبندگى مناسب ... ادامه
جديد

تاير راديال سيمى طرح ژوپيتر 13-165/80 :
پائين بودن مصرف سوخت و کمترين افت فشار هوا ... ادامه

تاير راديال سيمى طرح ونوس-سايز: 13-175/70 :
تاير تمام فصل -داراى ترکيبى از برترى هاى تاير ... ادامه

تاير راديال سيمى طرح اورانوس 15-185/65 :
طرح URANUS • قدرت راندن آب سطح جاده به اطراف • چنگ ... ادامه

تاير راديال سيمى طرح مرکورى-سايز: 14-205/60 :
ادامه
ويژه

تاير راديال سيمى طرح ساترن 13-165/65 :
تاير زمستانى - بهترين کشانش در جاده هاى خيس و ... ادامه

تاير راديال سيمى طرح مرکورى-سايز: 14-205/60 :
ادامه

تاير راديال سيمى طرح مارس 13-175/60 :
ادامه
© كليه حقوق اين وب سايت براى صنايع لاستيك يزد (يزد تاير) محفوظ است.      مديريت محتواى سايت با InfoCMS