ارتباط با ما

ادرس و شماره های تماس دفتر مديريت:

تهران - خيابان خرمشهر - شماره 113

كدپستي1533856111

صندوق پستي:1651 - 14155

تلفن:88516780 - 21 - 98+

فاكس  +98 - 21- 88769040
واحد فروش و بازاريابی:

98-21-88767725+
+98-21-88764494

ايميل  sales@yric.com

واحد بازرگانی:


+98 – 21- 88887100

ايميل import@yric.com

 

واحد مالی:+98 – 21 - 88769043
 

واحد صادرات:


+98 – 21 - 88532503

ايميل export@yric.com

 

واحد اداری:


+98 – 21 - 88516787
 


صدای مشتری

+98-21-88757523

 

آدرس و شماره های تماس کارخانه

 

يزد - جاده فرودگاه - جنب شهرك صنعتى يزد - مجتمع صنايع لاستيك يزد

كدپستی  8947161938

تلفن   +98-35-37272283

فاكس +98-35-37272134 

ايميلyazdtire@yric.com 


واحد سيستم ها و اطلاعات مديريت:

+98 – 35 -37272313


ايميل info@yric.com


 

ارسال ایمیل


لطفا شماره خود را به صورت کامل و با پیش شماره وارد نمایید
واحد مربوطه:
   
 
NoavaranCms